ROT

Du kan få rotavdrag med högst 50 000 kr per person och år.

Det gäller främst underhåll samt om- och tillbyggnad av bostaden du är lagfaren ägare till.

Rotbidraget avser även fritidshus.

OBS! Det gäller ej vid försäkringsärenden.

Du får avdrag med halva kostnaden för arbetet direkt på fakturan.


Läs mer på Skatteverkets hemsida!