Oscar Hanson

VD

Telefon  

035-16 17 20

Mail
oscar.hanson@ohvvs.se
Teresa Wärnfeldt
Lön- och Personaladministratör

Telefon  
035-16 17 81

Mail
teresa.warnfeldt@ohvvs.se

Anders Karlsson
Ekonomichef

Telefon  

035-16 17 80

Mail
anders.karlsson@ohvvs.se
Katarina Ståhl
Reception / Administration / Ekonomi

Telefon  
035-16 17 03

Mail
katharina.stahl@ohvvs.se 

Lennart Svensson
Försäljning

Telefon  
035-16 17 60

Mail
lennart.svensson@ohvvs.se
Tanya Andersson
Ekonomi

Telefon  
035-16 17 86

Mail
tanya.andersson@ohvvs.se