Debiteringspriser

Debiteringspriser:
- Grunddebitering (minsta debitering, 1 tim) utgår på alla arbeten under 1 tim.
- Grunddebitering servicemontör, (Rör) 837,50:-/tim inklusive servicebil.
- Grunddebitering Servicetekniker, 862,50:-/tim inklusive servicebil.
- Samtliga priser är inklusive moms.