Rör, Luftbehandling, Industri/Process

Vi är ett marknadsledande VVS-företag för industriuppdrag inom vår region. Vårt arbetsområde är allt från traditionell VVS-installation till komplicerade processinstallationer. Vi arbetar ofta med förebyggande underhåll för att minimera driftstörningar i produktionen. Vi arbetar med utförandeentreprenader och i allt större utsträckning funktionsentreprenader vilket innebär att vi tar ansvar för att installationerna ska fungera som avsett efter idrifttagandet.
Vi är en partner för Er och arbeter alltid under sekretess. 
Våra montörer är utbildade i säker vatteninstallation. Säker Vatten är ett regelverk framtaget av VVS-branschens aktörer för att ställa krav på både produkter och ett fackmässigt utförande.

Vi har även kompetens i nedanstående:
Svetslicens enligt Europanorm EN 287 och EN 288
Lödkompetens enligt Europanorm SS-EN 13133
Lödkompetens enligt Säkerhetsnorm SIS HB 370
Tillstånd för tryckprovning med gas max 60 bar.
 

Kontakta - Entreprenad: