ROT

Du kan få rotavdrag med högst 50 000 kr per person och år.

Det gäller främst underhåll samt om- och tillbyggnad av bostaden du är lagfaren ägare till.

Rotbidraget avser även fritidshus.

OBS! Det gäller ej vid försäkringsärenden.

Du får avdrag med 30% av kostnaden för arbetet direkt på fakturan.


Läs mer på Skatteverkets hemsida!