Företags samhällsansvar

CSR, (corporate social responsibility) ett företags samhällsansvar eller socialt ansvarstagande är vanliga begrepp som används för att beskriva hur företag och organisationer bidrar till en hållbar utveckling och skapar samhällsnytta. Vi på Oscar Hanson VVS har valt att lyfta frågan till att omfatta hela verksamheten och ligga i kärnan av affären.

Begreppen har sitt ursprung i det som en gång kallades företagsetik men som med tiden mer och mer fokuserats på samhällsansvar, samhällsnytta, och hållbarhet och hur detta kan integreras i affärsmodellen för att på så sätt skapa värde inte bara för företaget utan även övriga intressenter liksom för samhället, miljön och planeten i stort.

Idrott är viktigt - Därför stödjer vi stolt

Vi stödjer även stolt

Ungdomsjobb

Vi skapar tillfällen för sommarjobb, tar emot praktikanter och erbjuder lärlingsplatser

Mopedbud
Varje år erbjuder vi en kille/tjej som är mellan högstadiet och gymnasiet att jobba ett läsår som mopedbud hos oss.

Tanken med detta är att främja intresse för VVS-branschen.
Vi hoppas att tycke för branschen uppstår under detta året att han/hon vill söka in på gymnasieprogrammen VVS eller Plåtslageri. Att under gymnasietiden återkomma till oss när det är dags för arbetsplatsförlagt lärande (APL) och efter gymnasiet återkomma till oss för att göra sin lärlingsperiod.