Debiteringspriser

– Grunddebitering (minsta debitering, 1 tim) utgår på alla arbeten under 1 tim.
– Grunddebitering servicemontör, (Rör) 960 kr/tim inklusive servicebil.
– Grunddebitering Servicetekniker, 980 kr/tim inklusive servicebil.
– Samtliga priser är inklusive moms.

ROT

Du kan få rotavdrag med högst 50 000 kr per person och år.

Det gäller främst underhåll samt om- och tillbyggnad av bostaden du är lagfaren ägare till.

Rotbidraget avser även fritidshus.

OBS! Det gäller ej vid försäkringsärenden.

Du får avdrag med 30% av kostnaden för arbetet direkt på fakturan.

Läs mer på Skatteverkets hemsida!