Entreprenad

VS, Luftbehandling, Industri/Process

Vi är ett marknadsledande VVS-företag. Vårt arbetsområde är allt från traditionell VVS-installation till komplicerade processinstallationer. Vi arbetar ofta med förebyggande underhåll för att minimera driftstörningar i produktionen. Vi arbetar med utförandeentreprenader och i allt större utsträckning funktionsentreprenader vilket innebär att vi tar ansvar för att installationerna ska fungera som avsett efter idrifttagandet. 

Vi är en partner för Er och arbeter alltid under sekretess.
Våra montörer är utbildade i säker vatteninstallation. Säker Vatten är ett regelverk framtaget av VVS-branschens aktörer för att ställa krav på både produkter och ett fackmässigt utförande. 

Vi har även kompetens i nedanstående:

  • Svetslicens enligt Europanorm EN 287 och EN 288
  • Lödkompetens enligt Europanorm SS-EN 13133
  • Lödkompetens enligt Säkerhetsnorm SIS HB 370
  • Tillstånd för tryckprovning med gas max 60 bar

Du kan anlita oss i den entreprenadform som passar ditt projekt bäst.

Här följer en kortfattad beskrivning av de olika formerna:

Totalentreprenad/ Funktionsentreprenad
Är vårt mest omfattande åtagande som innebär att vi tar totalansvar för vår del i projektet, från projektering till slutbesiktning. Fördelen för kunden är att ansvarsfrågan blir tydligare med färre mellanhänder, liksom att risken för missförstånd minskar när vi är färre parter. Normalt blir prisbilden oftast också lägre med färre mellanhänder.

Utförandeentreprenad
Innebär att vi färdigställer uppdraget efter en färdig ritning eller förfrågnings underlag.

Delad entreprenad
Byggherren själv tar in offerter på utförandeentreprenader från olika sidoentreprenörer.
Generalentreprenad
Där tar byggföretaget som mellanhand in offerter på utförandeentreprenader från olika underentreprenörer.
Samordnad generalentreprenad
Är exempelvis vanligt inom offentliga sektorn. Det innebär att en delad upphandling överlåtes på och samordnas av byggföretaget, som ansvarar för tider med mera gentemot byggherren.

Senaste inom entreprenad