AB Oscar Hanson VVS - 100 år

”Här finns både en bred och djup kompetens samt ett stort engagemang i företaget och det skapar trygghet.”

DÅTID
Oscar Hanson VVS har funnits lika länge som Liljevalchs konsthall, Naturhistoriska riksmuseet och Marabou. Vi har överlevt två världskrig, ett otal upp- och nedgångar i konjunkturen och hängt med i en stark teknikutveckling. Jag skulle ljuga om jag sa något annat än att jag är stolt över företaget, dess personal och vad vi och våra företrädare tillsammans har åstadkommit under dessa nästan 100 år som vi har varit verksamma. Det är en förmån att få möjligheten att driva detta företag med en så hängiven, yrkeskunnig och utvecklingsinriktad personal. – Rikard Hanson

NUTID
Företaget Oscar Hanson har gått från att vara en ren installatör till ett teknikföretag med installationskompetens. Med egna ingenjörer och tekniker skapar vi kundnytta genom att vi kan ta hela ansvaret, från analys och dimensionering till funktion över tiden. Framöver har vi för avsikt att spetsa och bredda kompetensen ytterligare för att kunna erbjuda helhetslösningar för fastigheters och produktionslinjers hela tekniska innehåll, även utanför ren VVS och kyla, exempelvis styr- och övervakning för larm- och datakommunikation mm. Vi håller också ögonen på vad som händer inom energiområdet. Alternativa energikällor som vind och sol är på uppgång och vi ser till att vara med även i den utvecklingen.

VI I FÖRETAGET BÅDE STRÄVAR efter och värdesätter långa relationer med våra kunder. De ska se oss som en naturlig kontakt oavsett omfattningen av deras behov. När kunderna så önskar kan vi ta ett helhetsansvar för deras anläggningar genom att exempelvis erbjuda installationer, service, utredningar, förebyggande underhåll och kontinuerlig uppgradering till ny teknik. Vi var en stark aktör igår och vi kommer att vara minst lika starka i morgon!

FRAMTID
Det känns också bra att veta att företaget kommer att drivas vidare av fjärde generationen när jag drar mig tillbaka om ett antal år. Vi har planerat noga för ett kommande generationsskifte och sonen Oscar har utbildat sig inom bland annat VVS-teknik och företagsledning samt arbetar nu hos en kollega i Stockholm för att få erfarenhet och inspiration. 2014 börjar han hos oss och sedan kommer vi att arbeta parallellt i några år. Därefter har jag tänkt njuta av lite ledighet, men självklart kommer jag att finnas där som ett bollplank när företaget behöver mig. Jag önskar befintliga och nya kunder, samarbetspartners och medarbetare välkomna till AB Oscar Hanson VVS!

ENERGIOPTIMERINGAR OCH ENERGIÅTERVINNING
är idag vår vardag. Vi utreder och erbjuder lösningar som minskar användningen av energi samt ökar driftsäkerheten. En utveckling vi också med allra största intresse följer och ser framemot att nyttja är naturliga och miljövänligare energikällor som sol, vind och vatten/våg – något som är på stark frammarsch.

Oscar Hanson VVS Historia

 • 1916 – Oscar Hanson grundare den 1 oktober Oscar Hansons Värme och Vattenledningsaffär
 • 1919 – Företaget byter lokalen och flyttar från Kungsgatan till Fredsgatan/Tullgatan
 • 1929 – Oscar Hansons Värme och Vattenledningsaffär deltar i Halmstadutställningen för att marknadsföra stadens industriverksamhet
 • 1942 – Oscar Hanson Värme och Vattenledningsaffär blir aktiebolag
 • 1950 – Sture Hanson efterträder Oscar Hanson som VD
 • 1956 – Ventilationsavdelningen bildas
 • 1958 – Företaget flyttar till nya och nuvarande lokaler på Pilefeltsgatan
 • 1960 – Talet, företaget startar Serviceavdelning
 • 1966 – AB Oscar Hanson VVS fyller 50 år
 • 1967 – Företagetsnamnet blir nuvarande: Aktiebolaget Oscar Hanson Värme – Ventilation – Sanitet
 • 1985 – Rikard Hanson efterträder Sture Hanson som VD
 • 1994 – Företaget förvärvar Liljenberg & Carlsson
 • 1999 – Oscar Hanson VVS förvärvar VVS & Luft i Norden AB
 • 2008 – Gren med Energioptimering startas upp
 • 2012 – Företaget förvärvar Ingelstrands VVS AB
 • 2013 – Oscar Hanson VVS förvärvar Fläkt- och Ventilation i Halmstad
 • 2016 – Företaget fyller 100 år
 • 2016 – Oscar Hanson efterträder Rikard Hanson som VD
 • 2018 – Företaget förvärvar Knäredsrör
 • 2021 – Företaget förvärvar Jons VVS AB