Energioptimering

I tjänsten Energioptimering vilken riktar sig till företagskunder, erbjuder vi åtgärdsplaner för fastigheternas värme-, kyl- och luftbehandlingssystem. Detta i syfte att förbättra systemen för ex vis ökad komfort, minskad energianvändning och ökad driftsäkerhet.

 Efter ett inledande besök vid anläggningen offererar vi ett utredningsarbete om vi finner möjligheter att kunna erbjuda förbättringar.
I utredningsarbetet tar vi fram flera parallellakalkyler för tex. beräkning av den totala årskostnaden för energiinköp, drift- och underhållskostnader och kapitalkostnad för investeringar. 

Kalkylerna visar oftast nuläge, reinvestering i nuvarande lösning och alternativa lösningar. Härigenom kan intressant alternativ väljas ut och sättas som slutmål i föreslagna åtgärdsplaner. AB Oscar Hanson VVS erbjuder härefter som totalentreprenör att genomföra åtgärderna etappvis med uppföljning av resultatet.

Kontakta
Jan-Olof Larsson
jan-olof.larsson@ohvvs.se
Tel 035-16 17 14