Entreprenad

Anders Gunnarsson

Avdelningschef Entreprenad
Telefon 035-16 17 24 anders.gunnarsson@ohvvs.se

Anders Johansson

Projektledare
Telefon 035-16 17 22
anders.johansson@ohvvs.se

Håkan Johansson

Teknik Vent
Telefon 035-16 17 55
hakan.johansson@ohvvs.se

Johan Holmqvist

Projektledare, Kalkyl
Telefon 035-16 17 51
johan.holmqvist@ohvvs.se

Mikael Karlsson

Projektledare
Telefon 035-16 17 25
mikael.karlsson@ohvvs.se

Ola Nilsson

Teknik VS / Vent
Telefon 035-16 17 28
ola.nilsson@ohvvs.se

Olof Damm

Projektledare
Telefon 035-16 17 41
olof.damm@ohvvs.se

Patrik Andersson

Projektledare
Telefon 035-16 17 56
patrik.andersson@ohvvs.se

Torbjörn Kristiansson

Projektledare
Telefon 035-16 17 27 torbjorn.kristiansson@ohvvs.se