Integritetspolicy

För Oscar Hanson VVS är det viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Vi vill därför informera om hur vi behandlar, skyddar förvaltar och lagrar de personuppgifter som du lämnar till oss i form av kund eller representant för en potentiell kund/leverantör eller befintlig kund/leverantör.
Oscar Hanson VVS lagrar personuppgifter om kontaktpersoner hos kunder/leverantörer för att kunna bedriva verksamhet som beställare, underentreprenör, materialleverantör eller för andra affärsmässiga relationer.

Personuppgiftsansvarig

Oscar Hanson VVS (556041-5480), Pilefeltsgatan 48, 302 50 Halmstad, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och säkerställer att den sker enligt gällande lagstiftning.

Insamling av personuppgifter:

Vi samlar in personuppgifter som kan användas för att identifiera dig som kund/leverantör, potentiell kund/leverantör eller kontaktperson på ert företag.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när vi kommunicerar via e-post eller via andra kanaler. Uppgifterna vi samlar in inkluderar e-postadress, namn, jobbtitel samt telefonnummer.
Är du som kund en privatperson kan vi också behöva samla in ditt personnummer för att du ska kunna få avdrag för arbetskostnaden enligt ROT-avdraget.

Ändamål för insamling:

Ändamålet för de personuppgifter vi samlar in är att:
• Bjuda in till anbudsgivning.
• Göra ROT-avdrag för arbetskostnad
• Behålla historik om företag som deltagit på olika arrangemang.
• Behålla historik om företag som är återkommande kunder.
Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock komma att dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Laglig grund för insamling:

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras ovan använder vi oss av vårt legitima intresse när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera om verksamheten och våra arrangemang.
Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Lagring och tillgång:

Personuppgifterna sparas för de angivna ändamål som nämnts ovan så länge ni fortsätter ert samarbete med oss. Vi kan också spara kontaktuppgifter om vi bedömer att ni kan vara en potentiell samarbetspartner till oss med grund i er yrkeskategori. Ni kan när som helst välja att avregistrera er från vårt företagsregister och i samband med det så raderas alla personuppgifter från vårt register. Detta gör ni genom att kontakta oss på: info@ohvvs.se.

Endast behörig personal behandlar personuppgifter för ovan nämnda ändamål och har tillgång till personuppgifterna. Vi kan behöva dela kontaktpersoners uppgifter med våra leverantörer. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till kontaktpersoners uppgifter när de utför tjänster för oss, detta för att upprätthålla och stödja våra IT-system.
Personuppgifterna kommer att behandlas med hög datateknisk säkerhet och vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dem mot förluster och att obehöriga personer får tillgång. Alla personuppgifter lagras inom EU/EES området. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina rättigheter och val:

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor och funderingar gällande vår behandling av personuppgifter. Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina lämnade uppgifter kan du göra det genom att kontakta info@ohvvs.se. Du har också rätt att få ett utdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig eller få dina uppgifter helt raderade, även detta görs via info@ohvvs.se

Om en representant för ert företag slutar åligger det ert företag att kommunicera detta till oss via mail: info@ohvvs.se. Detta för att kunna ta bort representantens person- och kontaktuppgifter ur vårt register.

Med vänlig hälsning
AB Oscar Hanson VVS,
035-161700 eller info@ohvvs.se.