Integritetspolicy – Kandidater

Oscar Hanson VVS respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur
dina personuppgifter behandlas när du söker en tjänst eller lämnar en intresseanmälan till oss.
Nedan hittar du information om hur vi behandlar, skyddar, förvaltar och lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Oscar Hanson VVS (556041-5480), Pilefeltsgatan 48,302 50 Halmstad, är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter och säkerställer att den sker enligt gällande lagstiftning.

Ändamål och insamling av personuppgifter

I samband med en ansökan och för att vi ska kunna hantera en rekryteringsprocess samlar vi in
följande personuppgifter: namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, kompetenser och tidigare
erfarenhet inhämtat från CV, genom intervju och utifrån medföljande information så som referenser
från tidigare arbetsgivare, personligt brev eller andra bilagor som du väljer att ha med i din ansökan.
Om du förser OH VVS med information från tredje part, så som kontaktuppgifter till en referens,
intygar du indirekt att du fått godkännande från denna tredje part att låta OH VVS hantera även
dessa uppgifter.

Vi kan komma att tillfälligt lagra ditt fotografi, om du inkluderat ett sådant i ditt CV. Om du är
slutkandidat i en process behöver vi kunna säkerställa din identitet och samlar då in ditt
personnummer.

Vi kommer inte att efterfråga känsliga personuppgifter från några kandidater. Därför uppmanar vi till
att inte lämna ut personlig information gällande t.ex. etnisk tillhörighet, politiska åsikter, fackligt
engagemang eller hälsa när du skickar in din ansökan.

Bearbetning och lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är vanligt och brukligt vid rekrytering.
Dina uppgifter kommer att behandlas med hög datateknisk säkerhet och kommer att finnas
tillgängliga endast för behörig personal på OH VVS. Alla personuppgifter lagras inom EU/EES
området.

Din ansökan till en utannonserad tjänst kommer att lagras i maximalt två år efter att positionen blivit
tillsatt. Anledningen till detta är att arbetsgivaren kan behöva visa att anställningsförfarandet inte har
varit diskriminerande. Intresseanmälan/spontanansökningar sparas i max 6 månader därefter
raderas den.

Dina rättigheter och val

Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina lämnade uppgifter kan du göra det genom att kontakta
info@ohvvs.se. Du har också rätt att få ett utdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om
dig, helt radera dina uppgifter eller närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke, även detta görs via
info@ohvvs.se

Laglig grund för behandling

I samband med din ansökan eller intresseanmälan ger du ditt samtycke till att OH VVS hanterar dina
personuppgifter i enlighet med denna policy.

Med vänlig hälsning AB Oscar Hanson VVS, 035-161700 eller info@ohvvs.se.