Ordinarie:

Magnus Johansson 0708-22 90 17

Joakim Ljungheimer 0708-22 90 06

Suppleant:

Peter Nylander 0708-19 92 18

Tomas Andersson 0708-19 92 45

Ordinarie:

Tomas Andersson 0708-19 92 45

Suppleant:

Tobias Gustafsson 0708-19 92 42

Ola Jacobsson 0763-39 77 05

Oscar Hanson (ansvarig utgivare)
Anders Gunnarsson
Hanna Önnerfalk
Jan-Olof Larsson
Teresa Wärnfeldt

Har till uppgift att organisera OH:s personalfest mm, och består av:
Bengt Noaksson
Torbjörn Kristiansson
Joakim Ljungheimer
Peter Nylander
Hanna Önnerfalk

Pensionärsföreningen

Oscar Hanson har c:a 40 pensionärer, många av dem gamla trotjänare på företaget.

Rikard Hanson har en träff med dem ungefär vartannat år.

Den senaste utflykten gick i augusti 2018 till Bohuslän och bl.a. Orusts Blommor. 

Dessa utflykter är mycket uppskattade av våra pigga pensionärer.

Ordförande: Joachim Pettersson
Sekreterare: Håkan Johansson
Kassör: Anders Karlsson
Styrelseledarmot: Charlotte Högwall
Styrelseledarmot: Martin Samuelsson
Styrelsesuppleant: Lennart Svensson
Styrelsesuppleant: Peter Brunkstedt
Revisorer: Hanna Önnerfalk och Håkan Nilsson
Revisorsuppleant: Rasmus Erhnberg

Torbjörn Kristiansson
Emma Brunnfors
Rasmus Ehrnberg
Suppleant: Teresa Wärnfeldt

Joakim Ljungheimer
Bengt Noaksson

Bengt Noaksson
Peter Nylander
Torbjörn Kristiansson
Joakim Ljungheimer
Andrej Svetec