Skyddskommittén

Olof Damm, Huvudskyddsombud

Kent Andersson, Skyddsombud Entreprenad

Kalle Elmgreen, Skyddsombud Service

Mikael Karlsson, Skyddsombud Tjänstemännen

Teresa Wärnfeldt, Lön- och Personaladministratör

Oscar Hanson, VD

Deltagare från Företagshälsovården PE3.

Första hjälpen och krishantering – foldern: klicka här

Huvudskyddsombud
Olof Damm

Personal och jourdata
Teresa Wärnfeldt

Intern information
Teresa Wärnfeldt

Extern information
Oscar Hanson

Samt: Avdelningscheferna
Anders Gunnarsson, Anders Karlsson, Krister Andreasson, Jan-Olof Larsson

www.cdoc.se

Användarnamn: OHUser

Lösenord: ohvvs

Inköp av kemikalier

Företagets mål är att ha koll på vilka, se till så att det finns uppdaterade och tillgängliga Säkerhetsdatablad och Riskbedömningar samt att minska antalet kemikalier. Vilka kemikalier som får köpas in finns anslaget på vår inloggning på www.cdoc.se Inköp av kemikalier ej upptagna på listan måste KMA-ansvarig kontaktas.